29 marras
Autopurkamoliitto

Puheenjohtajan palsta 4/2017

Marraskuu on jo lähes puolivälissä ja lämpömittarin lukema lähes sama kuin juhannuksena,
muutama lämpöaste. Ilmastonmuutos on todellisuutta ja se tulee ottaa vakavasti. Yhtä todellinen,
ilmastonmuutosta vieläkin vakavampi, uhka ovat muovit ja niistä syntyvä jäte. Muoveista sekä
autoperäisistä jätteistä muodostuu huimasti kasvavaa liiketoimintaa perinteisen purkamotoiminnan
rinnalle.

 

Autopurkamoiden varaosamyynnin (uudelleenkäytön) rinnalle syntyy jätehierarkian ohjaamana
tarve lajitella eri materiaaleja jo esikäsittelyn yhteydessä. Tästä voi syntyä purkamoille uutta
liiketoimintaa, mikäli meiltä vain löytyy tarpeeksi rohkeutta ja näemme uudet toimintamallit
mahdollisuuksina uhkien sijaan.

 

Maailman kohentuva taloustilanne näkyy jo hienoisessa romumetallin hinnan nousussa ja
käsitykseni mukaan purkuvaraosan kysyntäkin on lisääntynyt. Vaikuttaako siihen sitten
lainsäädännön toimet vai asenteiden muutos? Vaikea sanoa. Vanhaan ei varmasti ole enää paluuta
alati kiristyvässä markkinatilanteessa ja ilman julkituontia ja itsensä esille laittoa emme voi pärjätä.
Tarvitaan ponnisteluja. Laatujärjestelmä, yhteiset tempaukset ja markkinointi liittona ja erikseen
ovat oleellinen osa huomisen menestystä. On osattava luopua ja uskallettava esittää mielipiteitä
sekä heittäytyä maailman nopeisiin muutoksiin. Itsestään on osattava pitää meteliä. Vuodenvaihde
tuo romuautokampanjan ja sen myötä myös parempaa autoa purkamoille. Moni käyttääkin paljon
resursseja markkinointiin juuri tuolloin. Tässäkin kohtaa meillä olisi mahdollisuus yhteistyöhön, jos
se vain yhdessä oivallettaisiin. Ylipäätäänkin liiton toimintaan tarvitaan kaikkia liiton jäseniä, enkä
tarkoita pelkästään jäsenmaksun muodossa.

 

Kevätkokouksessa olen lausunut, että tämä jää viimeiseksi kaudekseni liiton puheenjohtajana.
Toivon liitosta nousevan väkevän ja aikaansaavan henkilön seuraavalle kaudelle. Jos tämä
vastuullinen ja haastava mutta antoisa tehtävä kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä. Evästän sinua
mielelläni tähän mielenkiintoiseen ja silmiä avaavaan pestiin. Puheenjohtajan työ antaa uuden
merkityksen liiton tarpeellisuudelle ja tässä tehtävässä korostuu se, miten tärkeää asioiden
tekeminen yhteen hiileen puhaltaen on. Liiton alan eteen tekemä työ on erittäin merkityksellistä, ja
ilman liittoa purkamoita vietäisiin kuin litran mittaa.

 

Liiton hallitus on päättänyt kokeilla ympäristöystävällistä tiedottamista. Tämän numeron jälkeen
lehti julkaistaan vain kaksi kertaa vuodessa. Erilliset uutiset julkaistaan ajantasaisesti ainoastaan
sähköisessä muodossa liiton sivustolla osoitteessa www.autopurkamoliitto.fi. Tämä toivottavasti
lisää mielenkiintoa sivustoa kohtaan ja nopeuttaa tiedon välittymistä.

 

Mukavaa joulun odotusta,

 

Kari Laine
puheenjohtaja

 

Muita uutisia

29 marras
Autopurkamoliitto

Romutuspalkkio tekee paluun

Vuonna 2015 ensi kertaa kokeiltu romutuspalkkio astuu vuoden alusta jälleen voimaan. Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio näkee, että palkkio hyödyttää paitsi autokauppaa myös kierrätystä ja koko kansantaloutta.   Vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilu kiihdytti autojen kiertoa liikenteessä. Se nuorensi romutettavien autojen keskimääräistä ikää melkein kahdella vuodella ja piristi autokauppaa selvästi.   Vuonna 2018 palkkio tulee […]

Lue lisää
18 elo
Autopurkamoliitto

Työryhmä etsi keinoja tehostaa käytettyjen autonosien menekkiä

Vuosina 2015-15 toteutetussa romuajoneuvojen varastointi-, kuljetus- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun kehittämistä koskevassa hankkeessa esitettiin yhdeksi kohteeksi elv-autojen osien uudelleenkäytön tehostamista Suomessa. Ympäristöministeriö perusti syksyllä 2016 epävirallisen työryhmän, jonka tarkoituksena oli löytää uusia keinoja ja toimintatapoja, joilla voitaisiin tehostaa romuajoneuvojen osien uudelleenkäyttöä. Työryhmässä olivat edustettuina Suomen Autopurkamoliitto ry, Autovahinkokeskus, Suomen Autokierrätys Oy sekä romuajoneuvojen käsittelyä harjoittavien operaattoreiden […]

Lue lisää