15 joulu
Autopurkamoliitto

Työryhmä pohtii romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön tehostamista

Ympäristöministeriön käynnistämä hanke romuajoneuvojen sisältämien osien uudelleenkäytön tehostamiseksi on edennyt loppusuoralle. Hanketta varten koottu epävirallinen asiantuntijatyöryhmä on kokoontunut syksyn kuluessa kolmesti, ja paraikaa on menossa hankkeen loppuraportin laadinta. Työryhmän tarkoituksena on ollut tunnistaa olemassa olevia esteitä romuajoneuvojen osien uudelleenkäytölle sekä ideoida ja tuottaa uusia keinoja, toimintatapoja ja yhteistyön muotoja, joiden avulla voitaisiin tehostaa näiden osien […]

Lue lisää
 
15 joulu
Autopurkamoliitto

Sertifiointihanke etenee, loppusuora häämöttää

Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry)  jäsenistölleen suuntaama sertifiointihanke etenee kohti loppusuoraa. Sertifiointia valmisteleva työryhmä on työskennellyt tiiviisti, ja koko hankkeen kulmakivi, käsikirjan muotoon tuleva laatuohjeistus, on paraikaa hiottavana lopulliseen asuunsa. Purkamoliitto päätti aloittaa sertifiointihankkeen vuosi sitten syksyllä. Salry ei katsonut tarkoituksenmukaiseksi ottaa käyttöönsä esimerkiksi ISO-standardeihin perustuvaa sertifiointia, vaan halusi luoda omavalvontaan perustuvan, räätälöidyn laatujärjestelmän. Omavalvontaan perustuvassa […]

Lue lisää