Romutustodistukset ja tuottajavastuu

Romutustodistukset

Yksi autopurkamoiden tärkeistä tehtävistä on kirjoittaa kuluttajille romutustodistuksia. Voit tuoda romuautosi ilmaiseksi viralliseen kierrätysjärjestelmään poistaaksesi autosi lopullisesti rekisteristä. Romutustodistus on ainoa tapa varmistua siitä, että autovanhuksesi saa matkalleen arvoisensa päätöksen ja itse vapaudut ajoneuvo- ja dieselveroista sekä vakuutusmaksuista.

Käytöstä poistettujen autojen tuottajavastuu

Tuottajavastuu koskee henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja. Tuottajia ovat ajoneuvojen valmistajat, ammattimaiset maahantuojat ja ne, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä. Ajoneuvojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015).

Tuottajavastuun hoitaminen

Suomessa on yksi hyväksytty ajoneuvojen tuottajayhteisö, Suomen Autokierrätys Oy.

Auton omistajan velvollisuudet

Viimeisellä omistajalla on velvollisuus viedä romuajoneuvo tuottajan tai tuottajayhteisön valtuuttamaan vastaanottopaikkaan. kaikki vastaanottopaikat löytyvät Suomen Autokierrätys Oy:n nettisivulta. Valtuutetut autopurkamoliiton jäsenet löytyvät täältä.

Virallisesta vastaanottopaikasta saa romutustodistuksen, joka on todiste ajoneuvon lopullisesta rekisteristä poistosta.

Seurantatietojen toimittaminen

Ajoneuvojen tuottajayhteisöjen ja tuottajien on toimitettava edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen 30.4. mennessä

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Pirkanmaan ELY-keskus ei hoida ympäristölupa-asioita, vaan niitä hoitavat kyseisten alueiden kunnat ja aluehallintovirastot.

Salry_Romutus_1
Avaa tästä tulostettava valtakirjamalli

Salry_Romutus_2