www.autopois.fi

Lain mukaan auton viimeisen omistajan on toimitettava auto tuottajavastuun piiriin kuuluvaan viralliseen vastaanottopisteeseen. Auton luovuttaminen kierrätykseen ja rekisteristä poisto ovat kuluttajalle maksuttomia. Ajoneuvon viimeinen omistaja saa itselleen romutustodistuksen, jolla hän voi varmistua siitä, että ajoneuvo on toimitettu lain mukaisesti käsittelyyn.

EU:N DIREKTIIVIN MUKAINEN KIERRÄTYSVELVOITE

EU:n romuautodirektiivin mukaan romuajoneuvon painosta on käytettävä uudelleen tai hyödynnettävä vähintään 95 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Vuodesta 2006 alkaen uudelleenkäyttö- ja hyötykäyttöaste pitää olla vähintään 85 prosenttia.

Salry_Autopois