Autopurkamoliitto antoi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

 

Suomen Autopurkamoliitto (Salry) on antanut jäsenistöään koskevan sitoumuksen, jolla jäsenyritykset sitoutuvat edistämään toimintaansa entistä enemmän kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi.

Sitoumuksen antamisesta päätettiin Salryn syyskokouksessa Tampereella.

Purkamoilla on pitkät perinteet kiertotalouden pääperiaatteen parissa työskentelystä. Meidän kohdallamme kyse on autovaraosien uudelleenkäytön edistämisestä.

Varaosien irrottaminen kierrätysautoista ja niiden uudelleenkäyttö on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Kyseessä on niin kutsuttu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Kyseessä on uusi tapa, jonka avulla ympäristöministeriön Kestävän kehityksen toimikunta pyrkii edistämään kestävää kehitystä Suomessa.

Salry osallistui Helsingissä Musiikkitalolla 26. marraskuuta pidettyyn valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön, ulkoministeriön ja kestävän kehityksen toimikunnan järjestämään tilaisuuteen.

Linkki sitoumukseen:

https://sitoumus2050.fi/commitment/uudelleenkaeyttoe-1

KEKE_tunnus_2015_FI