Ympäristövaatimukset

Kierrätettävän auton vastuullinen käsittely autopurkamolla

Nyt voit olla varma, että autostasi poistettavat ongelmajätteet hävitetään lain vaatimalla tavalla ja että käyttökelpoiset varaosat irrotetaan uudelleen käytettäviksi. Esikäsittelyssä romuautosta poistetaan:

  • Öljyt (moottori, vaihteisto, perä, ohjaustehostin)
  • Jäähdytinneste eli glykoli
  • JarrunesteLasinpesuneste
  • Polttoaine (bensiini tai dieselöljy)
  • AkkuRenkaat
  • Uudelleen käytettävät varaosat

Laki asettaa vaatimuksia romuautojen vastaanottoa ja esikäsittelyä harjoittavalle toiminnalle. Purkamolla on oltava viranomaisen myöntämä, voimassa oleva ympäristölupa, jonka saamisen edellytyksiä ovat Y-tunnus, vastaanottokenttä, öljynerotuskaivo, asianmukaiset nesteidenpoistovälineet ja lämpimät sisätilat auton esikäsittelyyn. Purkamoilla on Sopimus Suomen Autokierrätys Oy:n kanssa. Lisäksi Suomen Autopurkamoliitto ry:n jäsenyritykset tekevät vuosi-ilmoitukset jäterekisteriin jätemääristä ja niiden jälleenkäsittelijöistä.

Purkamotoiminta

Pyrimme kohti tuhlailematonta, tehokkaampaa kierrätystä ja raaka-aineiden uusiokäyttöä. Huomioimme ympäristönäkökohdat mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden valinnoissa, sekä tuotantomenetelmien kehityksessä.

Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä ja toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti sekä noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia.

Huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kerromme henkilöstöllemme ympäristöasioista ja niiden kehittymisestä. Viranomaisille, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmille kerromme avoimesti toiminnastamme ja siihen liittyvistä ympäristövaikutuksista, sekä vastaamme asiaan liittyviin kysymyksiin.

Ympäristöasioiden kehittäminen on sisäistetty jäsenistössämme osaksi pitkäjänteistä toimintaa. Kehittämisen painopisteet keskittyvät erityisesti varaosien kierrätykseen ja ympäristöriskien hallintaan.

Pidämme ympäristötyötä toimintamme kannalta tärkeänä ja vaativana painopistealueena. Tulevaisuudessa koemme, että toimintaamme kohdistuvat ympäristövaatimukset tulevat yhä kiristymään.

Kierrätys on hyvä tapa vähentää rajallisten luonnonvarojen kulutusta. Autojen kierrätys on helpottunut tuotekehityksen järkevän suunnittelun myötä, ja sitä on sovellettu sekä auton käyttöiän alku- että loppuvaiheessa.

Myös uusissa autoissa käytetään kierrätettyjä osia. Autoteollisuus tutkii yhteistyössä tavarantoimittajiensa kanssa toiminnan osa-alueita, joissa kierrätettyjä ei-metallisia osia voidaan käyttää uusien autojen valmistuksessa.

Tulevaisuudessa lähes kaikki materiaalit uusissa autoissa voidaan kierrättää. Lopulta kaikkien ajoneuvojen käyttöikä päättyy. Kun se aika koittaa, tavoitteena on kierrättää tai palauttaa ympäristöön kaikki materiaalit ja komponentit ilman haitallista jätettä tai energiahukkaa.

Salry_Web_Handshake