Toiminta + Egara

Suomen Autopurkamoliitto ry

Suomen Autopurkamoliiton perustamiskirja päivättiin 8.7.1998 ja liitto rekisteröitiin 28.10.1998.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa autopurkamoalalla Suomessa toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa autopurkamoalan yleistä ja taloudellista kehitystä sekä lainsäädäntöä, tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Yhdistyksen jäseneksi hallitus hyväksyä Suomessa autopurkamotoimintaa harjoittavan oikeuskelpoisen yrityksen, yrittäjän tai näiden muodostaman rekisteröidyn yhdistyksen.

Egara

Suomen Autopurkamoliitto ry on eurooppalaisten autopurkamoiden kattojärjestö Egaran jäsen. Egaran tarkoituksena on helpottaa ja kehittää autojen kierrätystä taloudellisena toimintana. Se edistää tuotteiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä sekä ympäristön kannalta positiivisten työmenetelmien käytön kehitystä yrityksissä. Egarassa on jäseniä 16 Euroopan maasta. www.egaranet.org