18 touko
Autopurkamoliitto

Paneelikeskustelussa esillä ajankohtaisia aiheita

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin myös paneelikeskustelu ajankohtaisista aiheista.

Paikalle kutsuttuina panelisteina olivat neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg ympäristöministeriöstä, toimitusjohtaja Arto Silvennoinen Suomen Autokierrätys Oy:stä, tuottajavastuukoordinaattori Mirva Danska-Karlsson Stena Recycling Oy:stä, johtaja (yritysasiakkaat) Matti Mustapirtti Kajaanin Romu Oy:stä ja ostopäällikkö David Hyytinen Kat-Metal Oy:stä.

Mielipiteidenvaihtoa syntyi heti kysymyksestä, mitä pitäisi tehdä laittomille purkamoille, joilla ei ole ympäristölupaa eikä välttämättä edes elinkeinoilmoitusta tehtynä.

Blauberg totesi, että asia tunnistettiin ns. Autopurkamoprojektin yhteydessä. Luvat kohdistuvat ammattimaiseen toimintaan, mutta ammattimaisuuden raja voi olla vaikea vetää. Toimija ei välttämättä tunnista kohdallaan lupatarvetta.

Silvennoisen mukaan Autokierrätyksen vastaanottoverkostossa on tapahtunut kehitystä parempaan suuntaan, kun ajatellaan mukaan ilmoittautuneita yrityksiä.

Pohdiskelu elv-autojen tarkemmasta reitittämisestä autopurkamoille muun muassa investointien kannattavuuden turvaamiseksi synnytti ehkä eniten keskustelua. Tässä yhteydessä kysyttiin, miten kierrätysjärjestelmää tulisi kehittää uudelleenkäytön parantamiseksi, ettei elv-auto menisi purkamon ohi suoraan murskalle.

Danska-Karlsson totesi, että aihe on kyllä ollut esillä keskusteluissa ja että Stena kannattaa paikallista sopimista. Haasteena on pitkien välimatkojen Suomi – onko auto tarpeeksi hyvä osien uudelleenkäyttöä ajatellen, kun puhutaan siirtoetäisyyksistä?

Mustapirtti kertoi olevansa samaa mieltä Danska-Karlssonin kanssa. Silvennoinen painotti, että kilpailun kierrätysautoista tulee olla vapaata, elv-autoja ei voi korvamerkitä jollekin.

Blauberg sanoi, ettei lainsäädännöllisesti voi määrätä viemään autoa tietylle toimijalle.

Elv-autojen vastaanottopisteverkostosta Mustapirtti totesi, ettei Kajaanin Romu hyväksy mukaan järjestelmään toimijaa, jolla ei ole tarvittavia lupia. Emme tee yhteistyötä niiden kanssa, jotka eivät toimi vastuullisesti, hän jatkoi.

Danska-Karlsson tiivisti, että koko kierrätysala on samassa veneessä, kun metallien maailmanmarkkinahinnat ovat käsittämättömän alhaisia eikä nopeaa parannusta ole näkyvissä.

Romutuspalkkiokokeilua sivuttiin myös, sen osalta Silvennoinen sanoi, että mahdollinen jatko on poliitikkojen harkittavana. Vastaavan kampanjan – tai pysyvän järjestelmän – luominen edellyttäisi määrärahoja valtion budjettiin. Aikaisintaan se voisi olla mahdollista 2017.

Silvennoinen kehotti purkamoalaa ja muitakin autonkierrätykseen osallistuvia markkinoimaan oikeaa romuttamistapaa. Hän arveli osan kansasta elävän vielä tilanteessa, joka vallitsi ennen vuotta 2007 eli ennen nykyistä ajoneuvojen kierrätysjärjestelmää.

 

Muita uutisia

08 joulu
Autopurkamoliitto

AUTOPURKAMOT TOTEUTTAVAT KIERTOTALOUSTAVOITTEET

Alla oleva juttu löytyy alkuperäisenä Uusio Uutisten verkkosivuilta.   EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee […]

Lue lisää
26 touko
Autopurkamoliitto

Neljä viidestä toivoo: käytettyjä varaosia tulisi hyödyntää autokorjauksessa

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea […]

Lue lisää