15 joulu
Autopurkamoliitto

Työryhmä pohtii romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön tehostamista

Ympäristöministeriön käynnistämä hanke romuajoneuvojen sisältämien osien uudelleenkäytön tehostamiseksi on edennyt loppusuoralle.

Hanketta varten koottu epävirallinen asiantuntijatyöryhmä on kokoontunut syksyn kuluessa kolmesti, ja paraikaa on menossa hankkeen loppuraportin laadinta.

Työryhmän tarkoituksena on ollut tunnistaa olemassa olevia esteitä romuajoneuvojen osien uudelleenkäytölle sekä ideoida ja tuottaa uusia keinoja, toimintatapoja ja yhteistyön muotoja, joiden avulla voitaisiin tehostaa näiden osien uudelleenkäyttöä.

Ryhmään kutsuttiin edustajat seuraavista tahoista: Suomen Autopurkamoliitto ry, Suomen Romukauppiaiden Liitto ry, Suomen Autokierrätys Oy, Autovahinkokeskus Oy (AVK), Pirkanmaan ely-keskus, Etelä-Savon ely-keskus, Kuusakoski Oy, Stena Recycling Oy ja Sitra.

Puheenjohtajana on toiminut ympäristöministeriön edustaja eli ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio tai neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg.

Sihteerin tehtäviä on hoitanut ylitarkastaja Eevaleena Häkkinen Suomen ympäristökeskuksesta. Hän myös laatii raportin romuajoneuvojen osien uudelleenkäytön tehostamisesta.

 

Lisännyt viranomaisten tietoa

Työryhmässä Autopurkamoliittoa edustava puheenjohtaja Kari Laine on siinä mielessä tyytyväinen, että työskentely on ainakin lisännyt viranhaltijoiden tietoisuutta ajoneuvokierrätyksen arkitodellisuudesta ja ongelmakohdista.

– Tänä päivänä elv-autot eivät enää ole metsässä pitkään ruostuneita romuja vaan autoja, jotka kenties vielä eilen ovat olleet aktiivikäytössä tien päällä.

Työryhmän kokoontumistahtia Laine on pitänyt liian harvana. Tiiviimpi työskentely olisi ehkä tuottanut paremman lopputuloksen.

– Iloa himmentävä seikka on, ettei työryhmässä oteta juridisesti kantaa asioihin.

Ehkä tunnetuin epäkohta on väliaikaiseksi tarkoitettu ajoneuvon liikennekäytöstä poisto, mikä on johtanut mittavaan haamuauto-ongelmaan Suomen viranomaisrekistereissä.

– Se on iso kanto kaskessa, ja sekoittaa näkökulmaa, kun mietitään autokierrätyksen kehittämistä.

 

’Myrkyt ja herkut menevät sekaisin’

Jätehierarkiassa osien uudelleenkäyttö on luokiteltu korkealle. Tätä painottaa myös EU, jonka mukaan autonosien uudelleenkäytön on oltava etusijalla verrattuna osien murskaamiseksi materiaalikäyttöön.

Samalla korostetaan liiketaloudellisia periaatteita. Osien uudelleenkäytön edistämisen on oltava taloudellisesti kannattavaa toimintaa taholle, joka sitä suorittaa.

– Purkamot ovat ammattilaisia, jotka kokemuksestaan tietävät, millä osilla on kaupallista potentiaalia. Ei ole operaattorien tai heidän keräilijöidensä tehtävä päättää, onko tässä autossa myytäviä osia vai ei, Laine viittaa yleiseen käytäntöön eli kourakeräilyyn, joka pilaa elv-autoja.

– Nykysysteemissä myrkyt ja herkut menevät sekaisin.

Romuajoneuvojen sisältämien osien udelleenkäytön edistämistä pohtivan työryhmän raportin uskotaan valmistuvan alkuvuonna 2017.

 

Muita uutisia

08 joulu
Autopurkamoliitto

AUTOPURKAMOT TOTEUTTAVAT KIERTOTALOUSTAVOITTEET

Alla oleva juttu löytyy alkuperäisenä Uusio Uutisten verkkosivuilta.   EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee […]

Lue lisää
26 touko
Autopurkamoliitto

Neljä viidestä toivoo: käytettyjä varaosia tulisi hyödyntää autokorjauksessa

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea […]

Lue lisää