Autopurkamoliiton hallitus

Hallituksen puheenjohtaja:

Veli-Matti Jalonen

Hallituksen jäsenet:

Kari Laine

Sami Pursiainen

Kai Haapala

Mika Arolainen

Varajäsenet:

Antti Hyyryläinen

Kari Mannelin