18 touko
Autopurkamoliitto

Autopurkamoprojektin raportissa paljon kehittämisehdotuksia

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg esitteli vuosikokousväelle niin kutsutun Autopurkamoprojektin loppuraporttia, joka julkaistiin tammikuussa 2016.

Kyseessä oli syksyllä 2014 alkanut viiden ely-keskuksen yhteishanke, viralliselta nimeltään ”Romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun kehittäminen”. Suomen Autopurkamoliitto (Salry) oli mukana hankkeen asiantuntijaryhmässä.

Olennaista projektin raportissa ovat etenkin kehittämisehdotukset, joita Blauberg kävi läpi kohta kohdalta. Näitä ovat paras käyttökelpoinen tekniikka, ympäristön kannalta hyvät käytännöt, varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin, luvat ja muut hyväksymismenettelyt, valvonnan kehittäminen sekä raportoinnin ja kirjanpidon kehittäminen.

Ympäristölupaa koskevassa kehittämisehdotuksessa painotetaan, että kunnan lupapäätöksestä tulisi kirjoittaa erillinen lupapäätös, ei pelkästään kokouspöytäkirjaan sisältyvää mainintaa.

Lupamääräykset tulisi käydä läpi toiminnanharjoittajan kanssa ennen lupapäätöstä. Luvan tulisi olla yksiselitteinen, mikä helpottaisi valvontaa. Säädösviittausten sijasta tulisi kirjoittaa auki, mitä toiminnanharjoittajalta vaaditaan.

Ympäristöluvassa tulisi olla vähimmäisvaatimuksina muun muassa selkeä määräys varastointimääristä perusteluineen sekä vaatimus kylmäaineiden poistosta ja sen edellyttämistä hyväksymismenettelyistä. Lisäksi vastaanotettavat jätteet tulisi listata luvassa jätetunnusten tasolla.

Kuljetus- ja keräystoimintaa koskevissa hyväksymismenettelyissä kuljettajien hyväksymispäätöksessä jätehuoltorekisteriin tulee antaa määräyksiä oikeanlaisesta kuljetuksesta.

Tähän liittyvät muiden muassa sopiva kalusto sekä kuljetus niin, etteivät nesteitä ja vaarallisia osia sisältävät osa vaurioidu, kuten eivät myöskään varaosat. Hyväksymispäätös ei oikeuta irrottamaan osia eikä varastoimaan jätettä.

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin.

Autonosien uudelleenkäytön tehostamiseksi pyritään parantamaan eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että toimijat saisivat helpommin tietoa käsittelyketjuun tulleista romuajoneuvoista ja voisivat ilmoittaa kiinnostuksensa osien purkamiseen ennen murskaamista.

Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuus tiedottaa vastaanotetuista ajoneuvoista toimijoille sopimusoperaattorista riippumatta. Pyrkimyksenä on myös kehittää yhteistyötä ympäristövalvonnan, poliisin, syyttäjän, verottajan ja tullin kanssa.

Muita hankkeen loppuraportissa esille tuotuja ehdotuksia romuajoneuvoalalle ovat muun muassa huolehtiminen siitä, että kaikki hankintaketjun tahot toimivat lakien ja säädösten mukaisesti, ja että virallisten vastaanottopaikkojen näkyvyyttä lisättäisiin. Alan tulisi myös kehittää entisestään alihankinta-auditointejaan.

Projekti saa jatkoa syksyllä, kun kootaan työryhmä löytämään uusia keinoja ja toimintatapoja romuajoneuvoista purettujen osien uudelleenkäytön edistämiseksi.

Ympäristöministeriö on valmistelemassa kunnille suunnattua autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskevaa ohjeistusta.

 

Muita uutisia

08 joulu
Autopurkamoliitto

AUTOPURKAMOT TOTEUTTAVAT KIERTOTALOUSTAVOITTEET

Alla oleva juttu löytyy alkuperäisenä Uusio Uutisten verkkosivuilta.   EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee […]

Lue lisää
26 touko
Autopurkamoliitto

Neljä viidestä toivoo: käytettyjä varaosia tulisi hyödyntää autokorjauksessa

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea […]

Lue lisää