21 maalis
Autopurkamoliitto

Ensimmäinen sertifikaatti Lahtisen purkamolle

Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry) kehittämä oma laatujärjestelmä on otettu käyttöön. Ensimmäinen sertifikaatti myönnettiin auditoinnin jälkeen Autopurkamo J. Lahtiselle.

– Hyvältä tuntuu! Kiitos kuuluu meidän koko henkilöstölle, kaikki ovat olleet tässä osallisina ja tehneet korvaamatonta työtä.

Veli-Matti Lahtinen oli yhtä hymyä tiistaina 24. tammikuuta, kun Salryn kehittämään laatujärjestelmään perustuva ensimmäinen auditointi oli saatettu loppuun Autopurkamo J. Lahtisen tiloissa Nokian Kankaantaan teollisuusalueella.

Hyväksytty auditointi eli arviointi tiesi sitä, että Lahtisen purkamosta tuli ensimmäinen yritys, joka sai Salryn uuden laatujärjestelmän mukaisen sertifikaatin. Tyytyväisyyteen oli siis aihetta.

 

Itse auditointi kesti pari tuntia, mutta se oli vain jäävuoren huippu koko asiassa.

Salry päätti syyskokouksessaan 2015 aloittaa liiton oman laatujärjestelmän kehittämisen. Laatujärjestelmään kuuluvaa ohjeistoa työstettiin vajaa puolitoista vuotta, kunnes sen katsottiin olevan kunnossa ensimmäistä auditointia ajatellen.

Lahtisen purkamolla puolestaan käytiin läpi kaikki työhön ja työoloihin liittyvät menetelmät, tavat ja tottumukset. Tarvittavat muutokset tehtiin, ja koko homma kirjattiin ylös yrityksen omaksi laatukäsikirjaksi.

Auditoinnissa sitten verrattiin kohta kohdalta Salryn kehittämää laatujärjestelmää Lahtisen purkamolla kirjattuihin toimintaohjeisiin. Purkamon toimintatavat sekä tavoitteet havaittiin yhdenmukaisiksi Salryn laatuohjeistuksen kanssa, joten esteitä sertifikaatin myöntämiselle ei ollut.

Auditoinnin suorittivat Varpu Ylhäinen VBM-Yrityspalveluista sekä Salryn toiminnanjohtaja Kari Heikkilä. Hyvänä käytäntönä on, että auditoijana toimiva henkilö ei kuulu auditoitavaan yritykseen eikä myöskään kilpailevaan firmaan.

 

Veli-Matti Lahtinen oli mukana Salryn asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli laatia liitolle laatujärjestelmä käsikirjan muotoon. Hän oli hyvin perillä, minkälaisia mahdollisia korjausliikkeitä oman purkamon työtavoissa ja -oloissa tuli tehdä sertifikaatin saavuttamiseksi.

Hänen mielestään on tärkeintä, että purkamon henkilöstö on hyvin sisäistänyt laatujärjestelmän mukaisen ajattelun.

– Se on kasvattanut väkeä henkisesti. On hienoa, kun työntekijätkin ajattelevat, että miten me kehitetään tätä. Eikä vain niin, että miten te kehitätte tätä.

Lahtisen purkamolla on käytetty paljon aikaa sen miettimiseen, mitä tässä työssä pitää parantaa tai ylipäätään muuttaa. Kaikkien on pitänyt tuulettaa sekä omia työtapojaan että ajatuksiaan.

Se on ollut Veli-Matin mielestä sekä haastavinta että palkitsevinta.

– Oman toiminnan tarkastelu kriittisesti. Siis se, kun joku sanoo, että tässä on epäkohta ja se pitäisi korjata.

– Tulee paljon parempi fiilis siitä, kun huomaa että ihan oikeasti kannattaa muuttaa omaa tottumustaan kuin että pitää vanhasta systeemistä tiukasti kiinni. Ettei puolusta omaa tapaansa henkeen ja vereen, vaan astuu ulos siitä ympyrästä.

 

Oman purkamon laatukäsikirjan työstäminen ei ollut läpihuutojuttu. Siihen suhtauduttiin vakavasti, ja se teetti töitä. Veli-Matti kertoo, että asia oli ollut esillä purkamolla jo ennen kuin Salry päätti kehittää oman laatujärjestelmän jäseniensä käyttöön.

– Sitten kun oivallettiin, että me tehdään nyt omaa laatukäsikirjaa oman yrityksen toiminnan parantamiseksi ja että se kestää tarkastelun ulkopuolisenkin silmin, homma lähti rullaamaan.

– Työtä on ollut paljon, mutta työtaakka ei ole ollut mitenkään ylitsepääsemätön.

Pohjimmiltaan sertifiointi on hyvä työkalu liiketoiminnan parantamiseksi. Kun on luotu toimiva laatujärjestelmä, jota arkityössä myös noudatetaan, saavutetaan useita etuja.

Niistä vähäisin ei ole kerralla oikein -periaate. Samaa työtä ei kannata tehdä kahdesti: ensin väärin ja sitten oikein. Virhekustannukset maksavat, laatu ja kannattavuus ovat sidoksissa toisiinsa.

Laatujärjestelmiin kuuluu, että niissä ikään kuin tarkastellaan asioita asiakkaan silmin. Kun hommat toimivat asiakkaan näkökulmasta, siitä hyötyy myös yritys. Tosiasia on, että tyytyväinen asiakas palaa ostoksille paljon todennäköisemmin kuin palvelukokemukseensa ei-tyytyväinen henkilö.

 

Veli-Matti Lahtinen haluaa rohkaista kaikkia Salryn jäsenpurkamoita tekemään oman laatujärjestelmän liiton ohjeistuksen mukaisesti.

Työtä se teettää, mutta hyöty koituu lopulta yritykselle. Laatujärjestelmän kehittäminen on mitä mainioin tapa ja myös syy käydä läpi vuosien mittaan syntyneet työtottumukset ja tarkastella, olisiko niissä parantamisen varaa.

Laatujärjestelmää ei tehdä viranomaismääräyksestä, eikä sen toteutumista valvo mikään viranomainen. Sen sijaan toimiva laatujärjestelmä tarjoaa yritykselle ”kättä pidempää” viranomaisten kanssa asioidessa.

Minkälaiset sertifikaattijuhlat on tiedossa Autopurkamo J. Lahtisella?

– Kyllä tässä saunailta järjestetään, kun kaikki ovat tehneet lujasti töitä tämän eteen, Veli-Matti vakuuttaa.

 

Sertifioinnista kiinnostuneet Salryn jäsenyrittäjät voivat ottaa yhteyttä Veli-Matti Lahtiseen kuullakseen tämän kokemuksia asiasta. Lahtisen puhelinnumero on 045 676 7814.

 

Muita uutisia

08 joulu
Autopurkamoliitto

AUTOPURKAMOT TOTEUTTAVAT KIERTOTALOUSTAVOITTEET

Alla oleva juttu löytyy alkuperäisenä Uusio Uutisten verkkosivuilta.   EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee […]

Lue lisää
26 touko
Autopurkamoliitto

Neljä viidestä toivoo: käytettyjä varaosia tulisi hyödyntää autokorjauksessa

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea […]

Lue lisää