16 joulu
Autopurkamoliitto

Sertifioinnista monia hyötyjä purkamoalalle

Varpu Ylhäinen VBM-Yrityspalveluista piti Salryn syyskokouksen väelle seikkaperäisen ja tehokkaan alustuksen purkamoiden oman sertifioinnin tarpeellisuudesta.

 

Pohjimmiltaan sertifiointi on tärkeä työkalu bisneksen parantamiseksi. Kun luodaan toimiva laatujärjestelmä, jota myös arkityössä noudatetaan, saavutetaan monia etuja.

 

– Laadukkaassa työssä johtava periaate on: kerralla oikein. Toiminnan laadun puutteista johtuvat virhekustannukset voivat olla jopa 15-35 prosenttia, Ylhäinen totesi.

 

Panostukset toiminnan ennakkosuunnitteluun ja virheiden ehkäisemiseen maksavat Ylhäisen mukaan itsensä moninkertaisesti takaisin vähentyneiden virhekustannusten ansiosta.

 

– Laatutyötä johdetaan tosiasioiden ja mittaustulosten perusteella, ei mutu-tuntumalla. Näkökulma on tulevaisuudessa, ei menneisyydessä.

 

Laatu ja kannattavuus ovat sidoksissa toisiinsa. Laadukas työ yrityksessä parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä, eikä tyytyväinen asiakas ole kovin altis vaihtamaan toimittajaa.

 

Kustannussäästöjen lisäksi toiminnan laadun parantaminen lisää työturvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Ylhäisen näkemyksen mukaan omavalvontaan perustuva laatujärjestelmä sopisi Salryn jäsenyrityksille paremmin kuin ISO-standardeihin perustuva sertifiointi.

 

Omavalvontaan perustuva laatujärjestelmä voidaan räätälöidä paremmin toimialakohtaisesti, eikä laatujärjestelmän tarkastus eli auditointi tule niin kalliiksi kuin ISO-standardien osalta.

 

– Omavalvontaan perustuvassa järjestelmässä saadaan laajalti mukaan alan ominaisimmat piirteet, Ylhäinen kertoi.

 

Purkamoalalla laatujärjestelmän luominen on yksi tapa viestittää asiakkaalle, että kyseessä on luotettava toimija. Näin kyetään erottautumaan harmaista toimijoista. Samalla alan arvostus kasvaa ja myös rahallinen arvo lisääntyy.

 

– Laatutyön tavoitteena on paitsi korjata syntyneet virheet, myös korjata syy virheen syntyyn, jotta sama virhe ei toistuisi.

 

Ylhäinen korosti kerralla oikein –periaatteen merkitystä. On aina kannattavampaa, mielekkäämpää ja tehokkaampaa tehdä työt kerralla oikein kuin jäädä korjailemaan virheitä.

 

Autopurkamoliiton osalta Ylhäinen näki sopivaksi menettelytavaksi omavalvontaan perustuvan laatujärjestelmän ohjeiston laatimisen liiton puolesta.

 

Valmiit ohjeet, käytännössä käsikirja, jaettaisiin jäsenyrityksille, jotka sitten soveltaisivat ohjeistoa päivittäisessä toiminnassaan.

 

Salry tai sen edustaja suorittaisi yrityksessä auditoinnin omavalvontaohjeistuksen mukaisesti. Hyväksytyn auditoinnin seurauksena yritys saisi sertifikaatin.

 

Muita uutisia

08 joulu
Autopurkamoliitto

AUTOPURKAMOT TOTEUTTAVAT KIERTOTALOUSTAVOITTEET

Alla oleva juttu löytyy alkuperäisenä Uusio Uutisten verkkosivuilta.   EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee […]

Lue lisää
26 touko
Autopurkamoliitto

Neljä viidestä toivoo: käytettyjä varaosia tulisi hyödyntää autokorjauksessa

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea […]

Lue lisää