15 joulu
Autopurkamoliitto

Sertifiointihanke etenee, loppusuora häämöttää

Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry)  jäsenistölleen suuntaama sertifiointihanke etenee kohti loppusuoraa.

Sertifiointia valmisteleva työryhmä on työskennellyt tiiviisti, ja koko hankkeen kulmakivi, käsikirjan muotoon tuleva laatuohjeistus, on paraikaa hiottavana lopulliseen asuunsa.

Purkamoliitto päätti aloittaa sertifiointihankkeen vuosi sitten syksyllä. Salry ei katsonut tarkoituksenmukaiseksi ottaa käyttöönsä esimerkiksi ISO-standardeihin perustuvaa sertifiointia, vaan halusi luoda omavalvontaan perustuvan, räätälöidyn laatujärjestelmän.

Omavalvontaan perustuvassa järjestelmässä saadaan laajalti mukaan alaan kuuluvat ominaisimmat piirteet. Näin purkamoyritysten ei tarvitse ohjata toimintaansa yleisten tai toisille aloille tarkoitettujen laatujärjestelmien mukaisesti.

Salry valitsi keskuudestaan sertifiointityöryhmän, johon kuuluvat Kari Laine (Volvoks.fi), Veli-Matti Lahtinen (Autopurkamo J. Lahtinen), Juha Pursiainen (Euro-Teli) sekä toiminnanjohtaja Kari Heikkilä.

Ryhmän vetäjänä toimii sertifiointiasiantuntija Varpu Ylhäinen VBM-Yrityspalveluista.

Pelkistetysti ilmaistuna työryhmän merkittävin tehtävä on laatuohjeistuksen laatiminen. Ensimmäiset laatuohjeistukseen pohjautuvat sertifioinnit auditointeineen on tarkoitus tehdä työryhmän jäsenten purkamoilla, pilottikohteissa.

Näissä on jo valmistauduttu laatujärjestelmän käyttöönottoon. Se edellyttää muun muassa yrityksen sisäistä läpikäyntiä ja esimerkiksi totunnaisten työtapojen tarkastelua ja uudelleenarviointia.

– On ollut tosi mielenkiintoista haastaa omat ajatuksensa siitä, miten yrityksen töitä tulisi toteuttaa. Että onko se vanha ja tuttu malli sittenkään paras tapa hoitaa asioita. Ei välttämättä, Lahtinen sanoo.

Tämän hetken tietojen valossa Lahtisen purkamo on ensimmäinen, jossa auditointi suoritetaan.

Auditointi on käytännössä ulkopuolisen tahon suorittama katselmus, jossa selvitetään, toimiiko yritys laatuohjeistuksen mukaisesti. Jos toimii, saa yritys todistuksen eli sertifikaatin omavalvontaan perustuvan laatujärjestelmän toteuttamisesta.

Sertifikaatti myönnetään määräajaksi. Purkamojen tapauksessa myöntäjänä on Suomen Autopurkamoliitto ry.

Laatujärjestelmätyö on siis jatkuvaa prosessia. Sen periaatteita ei pidä heittää nurkkaan sertifikaatin saamisen jälkeen.

Sertifioinnista on paljon hyötyä yritykselle. Sertifiointi on kuin työkalu, jonka avulla saavutetaan etuja. Niitä olisi hankalampi saavuttaa ilman laatujärjestelmän käyttöönottoa.

Laadukkaan työn periaatteena on, että homma hoidetaan kerralla kuntoon. Toiminnan laadun puutteista johtuvat virhekustannukset maksavat, ne voivat olla jopa 15-35 prosenttia. Laatu ei maksa, virheet tulevat kalliiksi.

Kun omassa toiminnassa satsataan ennakkosuunnitteluun ja virheiden ehkäisemiseen, saadaan kulut pian takaisin alentuneiden virhekustannusten ansiosta. Laatu ja kannattavuus ovat kytköksissä toisiinsa.

Asiakaskin huomaa, kun yritys tekee työnsä laadukkaasti. Tyytyväinen asiakas ei yleensä ole ensimmäisenä vaihtamassa tavaran tai palvelun toimittajaa.

Lisäksi laatujärjestelmän käyttöönoton ja noudattamisen on havaittu parantavan työturvallisuutta ja viihtyisyyttä yrityksessä.

Salryn sertifiointihankkeesta lisää Purkamouutisten seuraavassa numerossa.

 

Muita uutisia

08 joulu
Autopurkamoliitto

AUTOPURKAMOT TOTEUTTAVAT KIERTOTALOUSTAVOITTEET

Alla oleva juttu löytyy alkuperäisenä Uusio Uutisten verkkosivuilta.   EU-direktiivi ja kotimainen lainsäädäntö ovat edellyttäneet jo pitkään 95% kierrätysastetta autoille. Toteutuakseen tämä vaatii purkamoiden ja murskalaitosten saumatonta yhteistyötä.   Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkien elinkaarensa päässä olevien autojen pitäisi tulla ensin purkamolle uusiokäyttöön ja vasta sen jälkeen ne voivat mennä materiaalihyödynnykseen. Nyt purkamoiden kautta kulkee […]

Lue lisää
26 touko
Autopurkamoliitto

Neljä viidestä toivoo: käytettyjä varaosia tulisi hyödyntää autokorjauksessa

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa. Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea […]

Lue lisää